Kotły o jednym kierunku przepływu paliwa dla przemysłów z dostawą i instalacją pod klucz
o obniżonych stratach paliwa wynoszących 30% w porównaniu do analogicznego sprzętu na rynku
Kocioł instalować można w każdym miejscu przemysłowym
Autonomiczne funkcjonowanie agregata kotłowego bez konieczności sterowania ręcznego
Wytwarzanie i sprzedaż kotłów o jednym kierunku ruchu paliwa po Ukrainie
Kotły o jednym kierunku przepływu paliwa dla przemysłów z dostawą i instalacją pod klucz
o obniżonych stratach paliwa wynoszących 30 % w porównaniu do analogicznego sprzętu na rynku
Kocioł instalować można w każdym miejscu przemysłowym
Autonomiczne funkcjonowanie agregata kotłowego bez konieczności sterowania ręcznego
Wytwarzanie i sprzedaż kotłów o jednym kierunku ruchu paliwa po Ukrainie
Chcielibyśmy maksymalnie pomóc Państwu i w związku z tym
Międzynarodowa certyfikacja przemysłu kotłowego ISO 9001
Cała produkcja jest wytwarzana na podstawie warunków technicznych, a sam proces wytwarzania odpowiada międzynarodowym standardom jakości i bezpieczeństwa ISO 9001.
Rok gwarancji i obsługa serwisowa
Zasady gwarancji dotyczą całkowitego funkcjonowania i oddzielnych funkcji kotła, a także 2 razy w roku nasz zespół w ramach obsługi serwisowej dokonuje przeglądu technicznego w celu podwyższenia jakości eksploatacyjnej. W momencie dostawy kocioł posiada zestaw części o szybkim zużyciu służące zabezpieczeniu gwarantowanego funkcjonowania wyposażenia. Dostarczenie każdej części wykonujemy w ciągu 1 dnia.
Program ratalny
0% do 1 rocznie
Program ratalny przewiduje warunki wypłat wynoszące 0% rocznie. Nasz menadżer może w udzielić Państwu szczegółowej informacji.
Przemysłowy kocioł o jednym kierunku przepływu paliwa "Bent-Iron"

Techniczne charakterystyki:
Podstawowy typ paliwa: twarde paliwo (drewno, pellety, trociny, łuska słonecznika), gaz, płynne paliwo
Wysoka wydajność kotła: 86%
Typ nośnika cieplnego:
- parowy (nośnik cieplny — woda z temperaturą od 110 do 440 С*)
- termoolejowy (nośnik cieplny olej o temperaturze do 350 С*)
Wydajność energetyczna: 1 КWatt energii / przez wartość paliwa (gaz, twarde paliwo)
Wyjście na tryb funkcyjny w ciągu 15 min
Wydajność: od 500 kg paru do 12 t paru
Moc: od 500 кkWtt do 10 мWtt
Ochrona przed wibracją: tak
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (rosyjskie i angielskie oprogramowanie)
Wydajna izolacja akustyczna: tak
Przejrzeć całkowitą techniczną charakterystykę ⮕
Podstawowy element kotła - rura wygięta. Wymiennik ciepła spirałowego typu
Wymiennik ciepła (Wygięta rura)
Nasza firma wytwarza wymienniki ciepła na wielowarstwowej szpuli o określonej liczbie warstw przy pomocy jednej, dwóch albo trzech rur równocześnie. Średnica wynosi od 100 mm do 3000 mm i długość wynosi do 5000 mm. Wszystkie wymienniki ciepła się charakteryzują wysoką jakością wyrobu dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii spawania, wyginania i przetwarzania termicznego. Przeznaczone są dla zabezpieczenia wymiany cieplnej w parowych i termoolejowych kotłach (par-woda; olej-produkt; par-produkt) w różnych dziedzinach przemysłu.

Zalety ekonomiczne i eksploatacyjne kotła prądu bezpośredniego
Straty paliwa wynoszące poniżej 30%, niż odpowiedniki rynkowe
Całkowite bezpieczeństwo eksploatacji
Funkcjonowanie autonomiczne
Obowiązkowa cyrkulacja wody przez rurę wygiętą jest skierowana do przeciwnego przepływu gazów dymowych i minimalne straty radiacyjne zabezpieczają maksymalną wydajność.
Całkowite bezpieczeństwo dzięki znajdowaniu się wody w wygiętej rurze bez szwów wysokiej jakości kotła o jednakowym przepływie paliwa. Detonacja rury jest niemożliwa dzięki szczególnym cechom konstrukcji
Kocioł działa w okresie wynoszącym 72 godziny bez ręcznego sterowania i obecności personelu obsługującego dzięki czemu zmniejszone są koszty operacyjne dotyczące utrzymania personelu. Także Państwo mogą korygować parametry funkcjonowania kotła podczas pracy
Kocioł nie potrzebuje oddzielnego pomieszczenia i jego instalacja jest dozwolona w dowolnym miejscu zakładu przemysłowego. Umożliwia to jednoczesne oszczędne planowanie kotłowni wynoszące 300 tys. uah. W szczególnych przypadkach umożliwia to zapobieganie dużym pracom budowlanym i w wyniku tego można zaoszczędzić kilka milionów hrywien.
Oszczędzanie ponownego wyposażenia przemysłu w celu umiejscowienia kotła wynoszące do 300 000 hrywien
Automatyczne oczyszczanie kotła i usunięcie popiołu
Funkcja automatycznego oczyszczania kotła umożliwia wykonanie wszystkich niezbędnych procesów w tym usunięcie popiołu. Nie jest do tego potrzebny dodatkowy personel do pracy w kotłowni i obsługi kotła na zasadzie stałego zatrudnienia, co z kolei powoduje oszczędność wydatków na dane usługi.
Zobacz korzyści
zastosowanie kotłów "Bent Iron"
Porównanie zalet kotła o jednakowym kierunku przepływu paliwa "Bent-Iron" i jego odpowiedników na rynku
Porównanie zalet kotła o jednakowym kierunku przepływu paliwa "Bent-Iron" i jego odpowiedników na rynku
Our equipment is designed for the following types of organizations:
Przemyseł przetworzeniowy
Przedsiębiorstwa rolnicze
Zakłady produkujące mleko, mięso, piwo
Zakłady przemysłu spożywczego
Zakres paliwowy
Przedsiębiorstwa przetwarzania drewna
Medyczny (farmaceutyczny) przemyseł
Proszę o podanie szacunków wydatków
na paliwo podczas instalowania kotłów o jednakowym kierunku przepływu paliwa w Waszym przedsiębiorstwie.
Usługi naszej spółki:
Udzielenie bezpłatnej konsultacji dotyczącej wyposażenia
Wykwalifikowany specjalista naszej spółki udzieli dla Państwa porad i konsultacji w zakresie wyboru wyposażenia dla Waszego przedsiębiorstwa, a także udzieli informacji dotyczących zalet eksploatacji kotłów i ustali korzyści wynikające z eksploatacji.
Dostawa i instalacja w ciągu 5 dni po terenie całej Ukrainy
Specjaliści posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe wynoszące conajmniej 10 lat dokonają dostawy do każdego punktu Ukrainy, a także wykonają wszystkie odpowiednie prace dotyczące instalowania agregata kotłowego.
Dostawa i instalacja w ciągu 5 dni po terenie całej Ukrainy
Specjaliści posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe wynoszące conajmniej 10 lat dokonają dostawy do każdego punktu Ukrainy, a także wykonają wszystkie odpowiednie prace dotyczące instalowania agregata kotłowego.
Instrukcja personela i ustawienia wyposażenia
Nasi technolodzy w całości przeprowadzą odpowiednie ustawienia wyposażenia w zakresie potrzeb Państwa oraz dokonają pierwszego uruchomienia kotła, po czym kocioł będzie działał automatycznie. Także przeprowadzimy instruktaż Waszego personelu w zakresie kontroli i regulowania pracy kotła.
Prosimy o obejrzenie wideo, na którym są zaprezentowane opinie naszych klientów o zaletach wykorzystywania kotłów
Certyfikaty i licencje naszej spółki
Название
Название
Название
Название
Название
Название
Название
Название
Nasze kontakty
rejon żytomierski, wieś Iwanówka, zaułek Szkolny 5
Polityka konfidencjalności
© 2019 Zakład produkcyjny kotłów «Bent Iron» Wszystkie prawa są zastrzeżone
Projekt został opracowany przez:
Czy są jeszcze wątpliwości? Nasz specjalista udzieli informacji w ciągu 15 minut
Made on
Tilda